Finansfokus

Nordea vil ikke tegne kollektiv-avtale

Börge Nilsson

To nordiske banker skal bli til én i Baltikum, og et nytent fagforeningsengasjement er under hardt angrep. I Nordea i Estland er syv av 10 ansatte med i fagforeningen. Men selskapet nekter å tegne kollektivavtale. Fagforeningslederen trues med sparken hvis hun ikke slutter med sitt organisasjonsarbeid.

TALLINN: Etter at Hannes Veskimäe (se separat artikkel) startet en fagforening i Nordea i Estland, har fagforeningsinteressen fra å ha ligget helt på null, eksplodert.

Dramatikken nådde sitt høydepunkt i begynnelsen av januar da 20 ansatte tok fergen til Stockholm på fridagen sin for å protestere mot selskapets uvilje mot å tegne kollektivavtale. «Skam dere, Nordea, skam dere», «To år med ulovlig jakt på fagforeningen» og «Estlendere er også mennesker!» sto det på plakater oversatt til engelsk.

SVERTEKAMPANJER OG TRUSLER: Tiina Kukk er Nordeas andre klubbleder i Estland og er blitt utsatt for svertekampanjer bak sin rygg og trusler samt represalier for sitt organisasjonsarbeid. FOTO: Borge Nilsson

De som gikk med plakatene skjulte ansiktene sine, redde for hva som skal skje når Nordea og DNB slår sammen sine baltiske virksomheter senere i år. Den nye banken, Luminor, som eies i fellesskap av de to nordiske bankene, skal ta over kunder og virksomhet. Når alle de ansatte må søke på sine stillinger på nytt, har demonstrantene grunn til å være redde.

BRUDD PÅ EU-REGELVERK

Den europeiske finansfagforeningen, UNI Europe Finance, skriver i et åpent brev at tillitsvalgte, direkte og indirekte, har fått advarsler om å gi opp organisasjonskampen hvis de vil ha jobb i den nye banken. Dette er, ifølge UNI, et direkte brudd mot EUs regler som skal beskytte tillitsvalgte.

Under en forhandling gikk Nordea ut i mediene og sa at de tillitsvalgte krevde bedre oppsigelsesvilkår enn sine arbeidskolleger.

– Det var ikke sant, og det vet ledelsen, sier Michael Budolfsen, leder av UNI Europe Finance.

Hvis ikke Nordea dementerer påstanden, tar de tillitsvalgte uttalelsen til retten.

– Ledelsen har sagt at hvis fagforeningslederen ikke dropper søksmålet, kommer den ikke til å innstille henne til jobb i den nye banken. Det er helt vanvittig. Forestill deg dette i Norden. En tillitsvalgt vil ta en sak til domstolene og så truer ledelsen med sparken!

FORFERDET: Qahtan al-Asbahi stanset opp ved demonstrasjonen i Stockholm. Da Risto Raudkivi fortalte om vilkårene for fagforenin- gen for Nordeaansatte i Estland, ble han forferdet. FOTO: Borge Nilsson.

BREV TIL DNB OG NORDEA

Michael Budolfsen er forferdet over at nordiske banker ignorerer sine egne verdier i Baltikum. – DNB og Nordea oppfører seg nærmest som under kolonitiden. De flytter til Baltikum og glemmer alt som er grunnleggende i de nordiske tradisjonene. ” Hvis ikke bankene respekterer basale fagforeningsrettigheter, må fagforeningen agere på europeisk og nordisk nivå, sier Budolfsen. Han er overrasket over at konsernledelsene ikke tar tak i dette. I et brev til konsernsjefene både i DNB og i Nordea har han forklart hva som har skjedd.

DNB og Nordea oppfører seg som under kolonitiden.

– Jeg er ikke sikker på om de har fått den informasjonen de burde ha. Dette kommer til å skape reaksjoner som ikke gagner verken Nordea eller DNB.

TRUER MED OPPSIGELSE

Leder av fagforeningen i Nordea i Estland, Tiina Kukk, bekrefter truslene.

– Jeg mistet deler av arbeidsoppgavene mine 1. mai, og min sjef har forklart at jeg ikke har noen plass i den nye banken dersom jeg fortsetter med fagforeningsarbeidet, sier Kukk. Hun ble rystet da hun så hvordan Nordea behandlet foreningens første leder, Hannes Veskimäe.

Det har vært mye stygt spill

– Det var et svært stygt spill. Jeg trodde aldri de skulle gjøre det samme mot meg, men nå gjør de det.
I dag har ansatte ved Nordea i Estland rett på en ekstra ferieuke etter 10 års ansettelse samt en årlig vinterferieuke etter to år. Dette er rettigheter de vil ha inn i en avtale. De vil også ha oppsigelseslønnen fra selskapet utbetalt lenger enn den måneden som garanteres i estisk lov. Men det blir ingen ny avtale. I en epost i fjor høst begrunnet Nordea Estland dette med at banken og fagforeningen sto for langt fra hverandre til at det kunne være meningsfullt med videre forhandlinger. I tillegg vil selskapet gjennomføre fusjonen uten å bindes opp med en kollektivavtale. En forliksforhandling hos den estiske riksmegleren ble resultatløs. Det betyr at partene kan ta i bruk kampmidler. Det eneste resultatet av forhandlingene er at fagforeningen er invitert inn til en arbeidsgruppe der de har fått informasjon om sammenslåingen.

FØLJETONG I MEDIENE: Ved demonstrasjonen i Stockholm ble klubbleder Tiina Kukk intervjuet av estiske medier. I Estland har Nordeakonflikten vært en føljetong i mediene. FOTO: Borge Nilsson.

NEI TIL AVTALE

Finansfokus har bedt om en kommentar fra ledelsen i Nordea på hendelsene i Estland. I en epost skriver pressesjef Christian Steffensen i Nordea Norge at konsernet ikke har noe å tillegge til det som tidligere er sagt.

«I november 2016 informerte Nordea i Estland om at videre forhandlinger om den kollektive avtalen kan vurderes videreført etter at sammenslåingen er gjennomført. På dette stadiet i transaksjonen kan ikke Nordea inngå langsiktige forpliktelser på vegne av en ny uavhengig bank», skriver Steffensen.

DOMSTOLEN NESTE?

Det mener Nordeas ansatte i Estland er uakseptabelt. Hvis ikke selskapet vil løse problemene i forhandlinger med fagforeningen, vil de ta hver enkelt ansettelsesavtale til domstolen.

– Vi har allerede forberedt det juridiske, sier Tiina Kukk.

Ansettelsesavtalene angir i detalj hvilke fordeler hver ansatt har. EFL og Nordeaklubben bedømmer mulighetene for seier i retten som svært gode. Nå er sammenslåingen forsinket. Ny startdato er planlagt til 1. oktober. Det gir fagforeningen mer tid til å drive sakene i retten.

– Men hvis det skal skrives personlige avtaler for hver ansatt, så skal avtalene være mellom tre parter: den ansatte, Luminor og Nordea, sier Kukk.

– Det har vært så mye stygt spill at vi ikke stoler på noen lenger. Særlig ikke Nordea, avslutter hun.