Finansfokus

43 MEDLEMMER får stipend

Svein Åge Eriksen

Finasforbundet har nettopp delt ut én million kroner i stipend til 43 medlemmer i 18 bedrifter. En av de glade mottakerne er Frida Foss i Danske Bank. Hun fikk 50 000 kroner til å fullføre sin master på BI i sikkerhet og kulturforståelse.

Jeg ble kjempeglad for å få dette stipendet. Nå har jeg allerede studert to år på deltid og er godt i gang med min masteroppgave som skal leveres i desember. Siden min arbeidsgiver ikke har støttet meg med midler til å fullføre min mastergrad, har jeg finansiert studiene selv med studielån. Derfor var det ekstra kjærkommet å få innvilget et stipend fra forbundet, forteller Frida Foss til Finansfokus.

Samtidig med studiene har Frida hatt to svangerskapspermisjoner, men med familiens hjelp har hun klart å kombinere jobb og studier og brukt noen feriedager til å delta på de 18 studiesamlingene per år. I dag er hun bedriftsrådgiver i Danske Bank på Østlandet. Hun har arbeidet ni år i banken - blant annet i London. Nå håper hun å få god bruk for sin nye kompetanse når mastergraden er fullført i desember.

DYPERE FORSTÅELSE

Sikkerhetsledelse, terrorisme og cyber security er nå blitt helt sentralt for næringslivet og finansinstitusjoner i Norge. Dette er komplekse utfordringer som krever kompetanse og samarbeid på tvers av sektorer, organisasjoner og aktører.

– Jeg tror at det er behov for økt kompetanse i finansnæ- ringen om hvordan den nye sikkerhetssituasjonen i verden påvirker utviklingen her hjemme. Studiet

har gitt meg en dypere forståelse av hvordan de globale endringene påvirker sikkerhetssituasjonen og finansnæringen i Norge. Dette er ikke bare viktig for oss som arbeider i næringen, men også for våre kunder som trenger veiledning. Kulturforståelse er også en sentral del av studiet. Her handler det om å forstå årsaken til, og virkningen av, globale politiske hen- delser i Norge, forteller Foss.

FÆRRE MIDLER

I år har stipendutvalget registrert en klar økning i antall søkere som begrunner sin stipendsøknad med omorganisering, nedbemanning og at det ikke er budsjettmidler til videreutdanning i egen bedrift, sier forbundets nestleder Bente H. Espenes som er leder av stipendutvalget. Hun synes dette er en betenkelig utvikling.

– I en tid da endringene skjer raskere enn noen gang, og behovet for kompetanseutvikling aldri har vært større, er det nettopp nå at bedriftene bør kjenne sin besøkelsestid. Når bedriftene i vår næring fortsatt leverer meget gode resultater, kan det ikke være økonomiske grunner til at stadig flere av våre medlemmer opplever at det ikke er penger til kompetanseutvikling i egen bedrift, sier Bente H. Espenes.

Til årets tildeling kom det inn hele 89 søknader fra ansatte i 28 bedrifter. Totalt ble det søkt om stipendier for 3,7 millioner kroner. Over halvparten av søkerne har søkt om støtte til bachelor- eller masterutdanning. Av søkerne var det 49 prosent menn og 51 prosent kvinner, og gjennomsnittsalder på søkerne var 37 år.