Finansfokus

Satser på rekruttering

Börge Nilsson

I løpet av 15 år satset nordiske finansforbund drøyt to millioner kroner på å få bankansatte i Baltikum til å bli med i fagforeningen. Det fungerte ikke. Men nå har de ansatte i Nordea i Estland startet sin egen forening støttet av de nordiske forbundene.

STOCKHOLM: – Nå går vi inn med en knapp million svenske kroner på tre år, sier fungerende generalsekretær i Nordic Financial Unions (NFU) Ella Sjödin. Pengene går til å lønne Risto Raudkivi som er heltidsansatt for å rekruttere nye medlemmer. Prosjektet er en del av Baltic Organising Academy, BOA, som har eksistert i syv år, og som har vært effektiv når det gjelder å øke medlemsvervingen.

Raudkivi har i fem år jobbet med å organisere industriarbeidere. Nå jobber han helt og fullt med finanssektoren, der det estiske finansforbundet, EFL og forbundet for service og kommunikasjon, ESTAL, verver medlemmer.

– Det er stor forskjell på industri og bank, men drivkreftene for medlemskap er de samme, sier Raudkivi.

Han ble ansatt i fjor sommer. Bakgrunnen for prosjektet er utviklingen i Nordea i Estland, der Hannes Veskimäe, ble mobbet og senere kjøpt ut fordi han startet en fagforening. Hans kolleger ga ikke opp, men intensiverte organisasjonsarbeidet og valgte ny klubbledelse. Da valgte de nordiske finansforbundene i NFU å støtte dem på nytt.

– Engasjementet var allerede i til stede og derfor var det riktig for oss å gå inn nå. Baltic Organising Academy har den struktur og de ressurser som gjør at vi tør å investere i dette på nytt, sier Ella Sjödin.

I BOA samarbeider flere forbund, både i Baltikum og i de nordiske landene for å støtte medlemsrekrutteringen. Det finnes egne avdelinger for å utdanne ververe, felles støttefunksjoner når noen kjører seg fast og en samkjørt arbeidsmåte.

– Dette gir resultater. Det er det fine med BOA. Risto har lykkes veldig bra med vervejobben, sier Sjödin. Målet har vært at opp til 70 prosent av de ansatte i Nordea og 30 prosent i SEB og Swedbank skal bli medlemmer. I Nordea har de allerede nådd målet.

NYE FORUTSETNINGER: Da de bankansatte i Estland startet sin egen fagforening, var forutsetningene til stede for å gi nordisk støtte, forklarer Ella Sjödin i NFU. (Foto: NFU.)

VANSKELIG START

Støtten til Baltikum startet allerede i 1994 som et svenskt bistandsprosjekt der Finansförbundet i Sverige satset drøyt en halv million kroner for å få fire ganger så mye i bistandsmidler.

Etter at de baltiske landene ble EU-medlemmer, har det svenske og norske finansforbundet og to finske fagforeninger betalt kostnaden.

Når satsingen ikke ga noen resultater, vokstemotstanden mot prosjektet i de nordiske forbundene. På en konferanse for nordiske finansforbund på Gardermoen sommeren 2009 ble flere forbund enige om at det ikke nyttet å presse fagforeninger på balterne, som de ikke ville ha.

– Vi har vært der fire ganger uten å lykkes. For ett år siden sa vi at vi hjelper til hvis noen vil starte en forening. Nå er ansvaret deres, sa Nils Q. Kruse, som da var leder av Nordeas finansforbund.

SNUOPERASJONEN

Og nettopp det skjedde da et tusentalls bankjobber ble flyttet fra Norden til datterselskap i øst. Da ble situasjonen helt annerledes.

Ella Sjödin i NFU vil ikke kommentere det som har skjedd i Nordea i Estland, men er lyrisk når det gjelder utviklingen for landets finansforbund EFL, og synes kostanden er rimelig.

OGSÅ DNB: Hos DNB i Baltikum turte ingen ansatte å være med i fagforeningen. Nå har ververen Risto Raudkivi lykkes med å rekruttere medlemmer – også i DNB.

– Den tar vi av vårt overskudd, sier Sjödin. På Swedbank og SEB er færre enn 10 prosent med i EFL. Hos DNB har det vært vanskeligere.

DNB-ansatte er redde.

– De er redde. Slik er det i de fleste skandinaviske banker, forklarte verver Risto Raudkivi da vi sto utenfor DNBs kontor i Tallinn i november. Vi lyktes ikke å få noen av de ansatte til å kommentere den planlagte sammenslåingen mellom DNB og Nordea i Baltikum.

Men i dag sier Tanel Erik Podar, leder i EFL, at det finnes enkelte fagforeningsmedlemmer hos DNB, og det er en stor fremgang.

– Vi forventer at flere skal bli med når den nye banken er et faktum, avslutter han.