Finansfokus

Partene snakker sammen

Svein Åge Eriksen

70 prosent av de ansatte i Nordea Estland er nå organisert og kravet om å få etablert en kollektivavtale øker når Nordea og DNB fusjonerer til Luminor til høsten.

Etter flere år med store konflikter mellom ledelsen og de lokale tillitsvalgte i Estland, har partene nå begynt å snakke sammen. Det samme skjer i Litauen og Latvia. Det synes Hans Christian Riise, leder av Nordea Union Board er positivt.

– Jeg velger å se fremover og håper at det ved etableringen av den nye banken åpner seg bedre muligheter for samarbeid mellom ledelsen og de tillitsvalgte. Det vil ta seg utrolig dårlig ut dersom to av Nordens største finanskonsern ikke klarer å få på plass en kollektivavtale når Nordea og DNB i Estland, Latvia og Litauen fusjonerer, sier Riise.

Fortsatt er det litt arbeid som gjenstår når det gjelder å øke forståelse for en moderne fagforeningens betydning i de baltiske landene. Lederen av Luminor uttalte nylig til estiske medier at han ikke har sett noen bevis for at en fagforening fører til noe godt. Uttalelsen har naturlig nok irritert de tillitsvalgte. UNI Europa Finance og Nordic Financial Union, NFU, har tatt sterk avstand fra uttalelsen.

Riise peker på at noe av utfordringen i Estland har vært ulike forventninger til innholdet i en tariffavtale hos ledelsen og de tillitsvalgte.

– Fra Nordea Union Board har vi hatt god kontakt med de tillitsvalgte i EFL, som er den estiske organisasjonen tilsvarende Finansforbundet hos oss. Vi bistår dem gjerne ved behov, men det aller beste er at de finner gode løsninger lokalt i de baltiske landene, sier Hans Christian Riise.

LITE TILLIT: – På grunn av lav tillit mellom ledelsen i Nordea og de lokale tillitsvalgte, har det vært flere uheldige episoder. Nå blir det viktig at det bygges opp ny tillit mellom partene i den nye banken, sier Hans Christian Riise, president i Nordea Union Board. FOTO: John Nordahl