Finansfokus

Neobanker til gig-økonomi

Nils Elmark

Over alt i verden vokser antall av frilansere og selvstendige, og utgjør en voksende andel av den såkalte GIG-økonomien - en økonomisk virkelighet for fremtidens arbeidsnomader hvor mennesker arbeider fra oppgave til oppgave og fra prosjekt til prosjekt.

Eksisterende banker er ikke glade for denne typen kunder som ikke har fast inntekt og sikker karriere, mens andre ser det som en mulighet til å kapre unge kunder. To av disse nye bankene er Coconut, som fokuserer på frilansere og Tide som fokuserer på små virksomheter. De fungerer primært på smarttelefoner og løser de selvstendiges problemer. For eksempel skriver kunden sine fakturaer direkte fra bankappen, purrer de dårlige betalerne og søker for å bokføre alle betalinger. I tillegg tilbyr tjenstene å regne ut skyldig moms og skatt, slik at de selvstendige kan konsentrere seg om å gi best mulig service til sine kunder.