Finansfokus

PSD2 på 123

Sjur Frimand-Anda

EU-reglene kommer gjerne ikke med de mest fengende navn. Vi har kanskje vage fornemmelser av hva som står bak begreper som Solvens II, MiFID og PSD2. Men det siste er noe du bør legge ekstra merke til. For det gir konkurrentene tilgang til kundene dine.

1 Payment Services Directive 2 (PSD2) innebærer at bankene må gi tredjepart elektronisk tilgang til kundenes kontoopplysninger og mulighet til å foreta betalinger på vegne av kunden. Kunden må gi sitt samtykke til dette. Tredjepart har selvfølgelig også strenge krav til sikkerhet og compliance. I praksis innebærer dette at bankene gir tredjepart tilgang til såkalte API-er. API er forkortelse for Application Programming Interface og er et programmeringsgrensesnitt som gjør det mulig at flere programmer kan kommunisere med hverandre

2 Det er spådd at en rekke ulike aktører vil benytte mulighetene dette gir. Banker vil konkurrere med andre banker om å levere de beste kundeopplevelsene. Fintech-selskaper vil levere innovative tjenester vi ikke hadde drømt om. Selskaper som Google og Facebook med sin enorme kunnskap om oss, vil gjøre betalinger og sparing sømløs og smidig. PSD2 kan være en mulighet for de bankene som evner å være best på kundeopplevelser. Helt sikkert er det at konkurransen om å være i kundens lommebok, mobiltelefon og PC, vil øke.

3 Hvorfor skal du bry deg om dette? PSD2 vil kunne forandre folks måte å banke på, og konkurransen blir beintøff. Dette vil endre måten ansatte i bransjen jobber på. Det vil også gi nye jobbmuligheter samtidig som det også vil kunne gjøre at en del arbeidsoppgaver forsvinner eller flyttes over til andre aktører enn de tradisjonelle.

Photo credit: https://www.flickr.com/photos/money-transfers/32190820722/ Monito - Money Transfer Comparison