Finansfokus

En ny konkurransehverdag for bankene

Stig Øyvann, Computerworld

Til neste år får bankene helt nye konkurrenter. Det kan både være en trussel og en mulighet, og nå må digital innovasjon settes i høysetet hos norske banker.

2018 kommer det en ny utgave av EUs lovgivning for betalingstjenester. Når «Revised Payment Services Directive» (PSD2) er blitt realisert, kommer bankenes monopol på kundenes kontoopplysninger og betalingstjenester til å forsvinne.

I stedet åpner EU døra for at tredjepartsleverandører kan levere betalingstjenester til hvem som helst, både privatog bedriftskunder. Det er svært sannsynlig at du kommer til å bruke Facebook, Google eller Amazon til å overføre penger til venner eller betale regningene dine via disse aktørene.

NYE TILBYDERE

Når PSD2 trer i kraft blir alle bank- og finansinstitusjoner med banklisens pålagt å tilby åpne API-er som gir tilgang til kundenes kontoinformasjon. Dette åpner for at tredjeparter kan lage tjenester oppå bankenes data og infrastrukturer. Det er særlig to helt nye typer tjenesteleverandører som forventes å dukke opp som en følge av dette: AISP og PISP.

AISP (Account Information Service Provider) er en aktør som bruker kundens kontodata til å bygge nye rådgivingsog informasjonstjenester for kundene. Det er for eksempel lett å se for seg at kunder som har flere bankforbindelser kan bruke en AISP til å samle kontobevegelsene fra flere forskjellige kontoer i forskjellige banker, til én samlet oversikt. Basert på dette kan AISP-en gjøre analyser og gi råd til brukeren.

En PISP (Payment Initiating Service Provider) er en tjenesteleverandør som kan initiere en betalingstransaksjon på vegne av kunden. Et eksempel på dette er Vipps-appen til DNB, som kan utføre vennebetalinger mellom personer, uavhengig om de er kunder av DNB eller ei. Det er ventet at svært mange aktører kommer til å bli en PISP. Dette er for eksempel en opplagt mulighet for Facebook, som har ekstremt mange brukere. Vennebetaling direkte i Facebook-chatten er en innlysende ide.

– Ser du på Facebook, så har de fått bekreftet at de har fått betalingsformidlings og e-pengelisens i hele Europa. Det første man tenker på, er at de kommer til å bruke det til vennebetaling. Det er naturlig. Hvorfor i alle dager skulle du ønske å forlate Facebook-chatten for å gjøre en betaling om du snakker med vennene dine der, spør Christoffer Hernæs, digitaliseringsdirektør i Skandiabanken, retorisk.

STØRRE VIPPS

Bankene vil altså ikke bare konkurrere mot hverandre i fortsettelsen, de vil også få et stort beite med helt nye konkurrenter å kjempe mot. Enkelte av disse konkurrentene vil være de aller største internettaktørene, med sine enorme ressurser både på innovasjonsog utviklingssiden, i tillegg til den svært dype kunnskapen for eksempel Google og Facebook har om sine brukere.

Vipps er et grep for å møte fremtiden.

Mot disse gigantene blir selv en samlet norsk bankog finansnæring for mygg å regne. De blir nødt til å tenke svært innovativt, og samtidig videreutvikle posisjonene de har i det norske markedet, før de internasjonale aktørene kommer på banen.

Sett mot dette bakteppet var ikke nyheten om at DNB vil plassere sin vennebetalingstjeneste Vipps ut i et eget selskap, og samtidig gå i partnerskap med et stort antall andre banker om å videreutvikle tjenesten, en stor overraskelse. Bankene kunngjorde dette i begynnelsen av februar i år, og en av konsekvensene er at sparebankenes Mcash-tjeneste forsvinner, og blir en del av Vipps.

– Vi tror kundene vil foretrekke én løsning – én sterk og tydelig leverandør. Derfor går nå norske banker sammen om å lage én felles mobil lommebok for alle norske bankkunder. Vi har tro på at et enda sterkere Vipps vil gi den beste og enkleste betalingsløsningen for norske forbrukere, skriver DNBs Vipps-sjef Rune Garborg i en epost.

ENKLERE HVERDAG: – Vinneren er den som klarer å gjøre hverdagen enklest for kunden, sier Vipps-sjef i DNB, Rune Garborg. (Foto: Stig B. Fiksdal.)

POSISJONERING

Utskillelsen og forsterkingen av Vipps er også et grep for å møte fremtiden etter at PSD2 er blitt innført i Europa, bekrefter Vipps-sjefen.

– Til neste år innføres et nytt EU-direktiv som vil åpne markedet for betaling for helt nye aktører i hele Europa. Norge trenger en innovativ finansnæring som tar aktive grep for å være en attraktiv tilbyder i et marked med stadig sterkere konkurranse – med kundevennlige, kostnadseffektive, sikre og moderne løsninger for mobil betaling, skriver Garborg.

– Flere utenlandske aktører jakter på å ta posisjoner i det norske betalingsmarkedet. Vi ønsker å bygge et sterkt norsk selskap som klarer å utvikle og levere enkle og trygge tjenester til lavest mulig kostnad. Det er også viktig å ha størst mulig utbredelse og en solid posisjon før globale aktører som Google, Apple, Facebook og kanskje også andre nye aktører som vi kanskje vi ikke har hørt om i dag, kommer på banen, skriver han videre.

BEST LIKT

I Bergen møter vi Christoffer Hernæs i Skandiabanken. Denne banken kom på banen i 2000 og var på det tidspunktet den eneste rene, norske internettbanken, helt uten filialer og kontantkasser.

Skandiabanken etablerte seg den gang raskt som en innovativ utfordrer, som tidlig tok i bruk de nye mulighetene som nettet kunne tilby. Siden da har det vært litt stillere rundt Skandiabanken, i takt med at nettbank er blitt den vanlige, utbredte måten å bruke banktjenester på.

Banken har imidlertid utmerket seg ved å ha svært tilfredse kunder, og har i mange år vært å se høyt oppe på listene til Norsk Kundebarometer. Det gjør at Hernæs ikke ser mørkt på fremtiden, også etter at PSD2 er innført. 

– Vi ser på PSD2 som en kjempemulighet for Skandiabanken. Det endrer jo spillet veldig når det kommer til kundefronten. Det er ikke nødvendigvis hovedbanken som blir inngangsporten til ditt økonomiske dashbord, men det blir favorittbanken. Der hjelper det å være den best likte banken, mener han.

RASKE ENDRINGER

Skandiabanken er en av svært få norske banker som ikke deltar i Vipps-samarbeidet. Ifølge Hernæs er det bare Handelsbanken som, i tillegg til hans egen bank, som står utenfor. Dermed lot han seg overraske over hvor raskt konsolideringen som Vipps-samarbeidet representerer, kom. 

– Jeg liker å snakke om den eksponentielle utviklingen til teknologi, at ting går stadig fortere. Men denne konsolideringen kom enda raskere enn jeg trodde. Det beviser egentlig bare hvor mye raskere ting går nå enn det gjorde for bare få år siden. Det er kanskje den lærdommen som man i lederposisjon tar med seg, at her endrer forutsetningene seg i høy hastighet, sier han.

–Vi kan trygt si at når det kommer til mobil betaling, og betalingsformidling som helhet, så endret landskapet seg betydelig da denne nyheten ble sluppet, legger han til.

BEVISSTE VALG

Det er hevet over tvil at med et stort antall nye aktører på markedet, blir en liten bank som Skandiabanken, nødt til å velge sine kamper med omhu. Det er gitt de færreste å kunne satse alt på alle disipliner innen bank- og finansverdenen, og det har Hernæs tatt inn over seg.

– Men en ting er sikkert; vi skal være med. Det skjer utrolig mye, men for absolutt alle, og ikke minst for oss, så det handler ikke om å velge noe, det handler om å velge vekk noe, sier han.

– Det som nå skjer ute i fintechverdenen, er at tusenvis av selskaper har lyst til å gjøre hver minste lille bit av alt det vi driver med, på en annen og kanskje bedre måte. Så må vi velge hvilke av disse områdene vi skal være best på. Og velge hvilke områder vi heller skal se samarbeidsmuligheter med tredjeparter som kan gjøre ting som en tradisjonell bank alltid har gjort, men som andre kanskje kan gjøre bedre enn oss, utdyper han.

Hernæs mener at denne tenkingen opptar de fleste som jobber med å finne veien inn i fremtiden i et uoversiktlig bankmarked.

– Hvordan man går opp den veien der, er vel det alle strategiavdelinger i alle banker sitter og lurer på, og klør seg i hodet over akkurat nå. Det er ingen som har funnet et veldig godt svar, smiler Hernæs.

TENKE NYTT

Det er ingen norske virksomheter, aller minst en liten bank som Skandiabanken, som kan måle seg mot de amerikanske internettkjempene når det kommer til tilgjengelige ressurser å sette inn på utvikling og innovasjon.

Hernæs fortviler ikke av den grunn og virker å like tanken på å komme opp med løsninger som skal kjempe om kundenes gunst, i konkurranse med de aller største teknologibedriftene i verden.

– Siden vi er såpass små, må vi tenke nytt om hvordan vi får til innovasjon. Da må vi tenke åpen innovasjon, sammen med andre, gründere og andre som kan gjøre ting, som gjør at vårt totale tilbud til kundene blir bedre. Vi må finne en god måte å dele denne innovasjonen på, sier han.

Bankene må tenke svært innovativt.

– Jeg tror det blir viktig å se utenfor egen bransje. Det er jo det man tydelig ser i en digital verden, at bransjeskillene i stor grad blir visket ut. Sånn sett tror jeg det blir enda viktigere å identifisere seg som en teknologibedrift, for da begrenser du deg ikke til bare å være bank, teleselskap eller noe annet, legger han til.

LIGGER FORAN: – Hvis vi ser utenfor Norge, så begynner land som vi liker å se ned på, å komme med digitale løsninger som ligger langt foran det vi har i Norge, sier Christoffer Hernæs, digitaliseringsdirektør i Skandiabanken. (FOTO: STIG ØYVANN)

SER TIL UTLANDET

Innovasjon i bank og finans handler naturligvis ikke bare om hvordan man gjør det, det handler vel så mye om hva man velger å gjøre. Hernæs bekrefter at de diskuterer og vurderer nye tjenester fra banken når vi spør om hvordan Skandiabanken skal utmerke seg i fremtiden.

Hernæs forteller at han følger nøye med på hva som skjer i utlandet når han studerer mulige nye tjenester.

– Min favorittmåte å betale på, er å ikke betale i det hele tatt. Du kan jo le litt av det, men om du for eksempel reiser med Uber er det jo ingen som noensinne har tatt frem lommeboken for å betale, med unntak for India der de har gitt dispensasjon for kontantbetaling. Det samme med Amazon Go-butikken, der du går inn og henter varen og går ut igjen. Det er den perfekte handleopplevelse i min verden, forteller han.

Han ser seg heller ikke blind i antakelsen om at det er her i Norge og Norden vi alltid har kommet lengst med digitalisering av samfunnet.

– Vi er veldig glad i å le av amerikanerne som bruker sjekk, og vi liker å rakke litt ned på andre europeiske land. Hvis vi ser utenfor Norge, så begynner land som vi liker å se ned på, kommet med digitale løsninger som ligger langt foran det vi har i Norge. Jeg pleier å spørre folk om de har hørt om Venmo. Det er vennebetaling over mobiltelefonen, og det høres kanskje kjent ut? Forskjellen er bare at det kom i USA allerede i 2009, forteller han.

STRATEGISKE API-ER

Siden PSD2 i denne sammenhengen først og fremst handler om at bankene må åpne seg mot omverdenen i form av programvareporter – API-er – inn i sine egne løsninger, mener Hernæs at disse API-ene kommer til å bli strategisk viktig for bankene.

–Det a ̊ha et API blir like viktig som a ̊ha en nettbank. Om du bare følger minstemålet i regelverket, så tror jeg ikke du kommer veldig godt ut av den endringen. En API-strategi for en bank er ikke en IT-strategi i mitt hode, det er en ren forretningsstrategi fremover. Hvis ikke det behandles strategisk, og at ledelsen i bankene forstår at API-ene ikke lenger er noe som bare IT holder på med, så har man en kjempestor utfordring. Det er noe alle bankene er nødt til å ta inn over seg, og forstå hvordan denne dynamikken fungerer, mener Hernæs.

Det er jo heller ikke slik at det kun blir nye tredjepartsleverandører som kommer til å utnytte mulighetene som oppstår når alle banker må tilby data via API-er.

– Det er ingen banker der ute med vettet i behold som ikke kommer til å konsumere andres API-er inn i sine nettog mobilbanker, når PSD2 kommer. Det er en naturlig konsekvens av direktivet, fastslår Hernæs.

BEST FOR KUNDEN

De aktørene vi har vært i kontakt med i forbindelse med denne artikkelen, er helt enige om viktigheten av å gjøre livet enklere for kundene.

– Produkter og tjenester utvikles i et stadig høyere tempo, og vinneren er den som klarer å gjøre hverdagen enklest for kunden. Målet er at Vipps skal bli den ledende mobile lommeboken, og at vi skal kunne ta opp kampen mot både eksisterende og fremtidige konkurrenter i markedet, avslutter Rune Garborg i Vipps.

– Uansett er det kundeopplevelsen som vil være sentral. Det er det som har vist seg gang på gang. Så lenge du har en uovertruffen kundeopplevelse vil du klare å hevde deg, uansett hva som skjer av bevegelser i markedet. Det er der vi skal være best. Vi skal gjøre det enkelt, og være på kundens parti. Vi skal være mer av det vi alltid har vært. Men vi må ta inn over oss endringene i både teknologi og kundeadferd. Også det regulatoriske treffer oss, når vi nå skal videreføre det som har gjort Skandiabanken til Skandiabanken, inn i en ny digital verden, avslutter Christoffer Hernæs, digitaliseringsdirektør i Skandiabanken.

Denne artikkelen har tidligere stått på trykk i Computerworld nr. 8/2017 og er gjengitt med tillatelse fra Computerworld.