Finansfokus

Nets lager infrastruktur for PSD2

Sjur Frimand-Anda

Nets lager en plattform som skal gjøre det lett å ta i bruk de mulighetene som ligger i PSD2. Målet er en enkel integrasjon mellom banker og tredjepart.

Maktbalansen innen betalingsområdet er i ferd med å forskyve seg. PSD2 åpner for mye mer innovasjon enn før og vil introdusere nye aktører. Dette er en spennende tid å være en del av betalings-økosystemet, sier Magnus Egeberg, som har den fengende tittelen «Senior Vice President and Head of PSD2» i Nets.

Nets er en av Norges største leverandører av betalingsinfrastruktur. Da er det naturlig å ta en sterk posisjon i det landskapet som oppstår etter PSD2.

– Vi skal levere sikre og stabile betalinger under kontrollerte former også under PSD2, sier Egeberg.

API-ENE SLIPPES FRI

For å klare dette har Nets utarbeidet en plattform som kobler sammen banker og dem som vil utnytte at API-ene nå slippes fri.

– Vårt mål er at det skal være enkelt for nye aktører å komme inn i markedet, samt for eksisterende aktører å ta nye posisjoner. Vi skal skape en plattform der dette kan skje i stabile, trygge omgivelser. Plattformen skal være åpen og kunne tilby ulike tjenester ut fra kundenes behov. Vi kan ta hånd om alt fra compliance til sikring av autentisering og sluttbrukergodkjenninger, sier Nets-direktøren. Plattformen skal bidra til enkel integrasjon på tvers i hele Norden.

Det skal være enkelt å komme i gang.

– Det skal være enkelt å komme i gang og skalere nye tjenester. Vi tar hånd om backend, slik at de nye aktørene kan konsentrere seg om å skape innovative tjenester. Dette handler i stor grad om å fjerne friksjon. Vi lar kundene våre skape de beste opplevelsene i stedet for å jobbe med infrastruktur. Håndtering av sikker infrastruktur er det samme som vi vi alltid har gjort, sier Egeberg, som ikke er i tvil om at PSD2 betyr nye muligheter for Nets.

– Det er fremdeles mye usikkerhet rundt utformingen av regelverket, men dette skaper nye forretningsmuligheter både mot banker, fintech-selskaper og andre deler av næringslivet som har mye kundekunnskap, forteller Egeberg.

OGSÅ BEDRIFTSMARKEDET: PSD2 vil også bety mye for bedriftsmarkedet: – Her vil kundene kunne få stor gevinst. Det at man kan se kontoer på tvers av bedrifter, åpner mange muligheter, sier Magnus Egeberg i Nets. (FOTO: SJur Frimand-Anda)

TESTER MED PILOT

Selv om det er usikkerhet rundt kravene i det nye regelverket, har Nets allerede i gang en pilot. Dette skjer så langt i samarbeid med Skandiabanken og Santander Consumer Bank.

– Vi har laget en pilot i skyen som representerer et økosystem for å knytte sammen banker og andre partnere. Det er en online-shop koblet opp til vår plattform, der vi tester blant annet tredjepartog id-håndtering. Her får vi testet alt fra brukeropplevelser til compliance og hvordan API-ene fungerer sammen. Det vi lærer, skal bygges inn i våre produkter, sier Nets-direktøren, og understreker at dette ikke er en moc-up, men en fungerende pilot.

ULIKE STRATEGIER

Hos Nets ser de at bankene møter PSD2 på veldig forskjellig vis.

– Vi forventer at det blir ulike standarder for hvordan de åpner API-ene sine. Noen banker åpner tidlig, andre holder igjen så lenge som mulig. Det foregår også noe standardiseringsarbeid, men det kommer neppe til å bli én felles standard. Det er også stor forskjell på hvordan de store og små håndterer dette, for ressursene er svært forskjellige. Samtidig blir det spennende å se hvordan dette utvikler seg i Norden og hvordan bankene velger å se PSD2 som en del av en større åpen API-strategi, sier Egeberg. Han ser at holdningene har endret seg fra å se på dette som enda mer compliance, og noe en innordner seg etter ved deadline, til at dette kan vi tjene penger på.

– Hva er den største utfordringen ved PSD2?

– At regelverket ikke er ferdig. I tillegg blir det ulike nasjonale tolkninger. Det gjør det vanskelig å forberede og spisse seg for det som kommer. Hvor stor åpenhet som kreves, vil bety mye for hvilke type tjenester som kommer til å tilbys. Denne usikkerheten finnes fremdeles, avslutter Egeberg.