Finansfokus

Kundene sier nei

Svein Åge Eriksen

Vil nordmenn benytte banktjenester fra Facebook eller Google? Hvilken holdning har nordmenn til persontilpassede forsikringstjenester? Opinion har spurt 1001 nordmenn.

Som en del av årets Personvernrapport fra Datatilsynet og Teknologirådet, har Opinion kartlagt nordmenns holdninger til bruk av data i finansbransjen og offentlig sektor. Innen offentlig sektor er folk stort sett meget positive til å bruke dataanalyser for å gi persontilpassede tjenester, men slik er det ikke i forsikringsbransjen. I undersøkelsen kom det frem at rundt 70 prosent ikke ønsker seg en utvikling der forsikringspriser beregnes ut fra detaljert sensorinformasjon om deres hverdagsliv og atferd. Bare 13 prosent svarte at de var positive til dette.

Jeg ønsker at forsikringsselskapet tar en aktiv rolle overfor min helse, eksempelvis ved å sende SMS-varsler ved lite fysisk aktivitet eller tips om et sunt hverdagsliv tilpasset meg.

Hva ville du synes dersom kredittopplysningsselskaper vurderte din kredittverdighet på bakgrunn av din aktivitet på internett, eksempelvis hvilke nettsider du besøker, hva du publiserer i sosiale medier og hvilke kjøp du har gjort i nettbutikker?

Så lenge prisen blir vesentlig lavere, kan jeg godt gi forsikringsselskapet tilgang til detaljerte sensordata om mitt hverdagsliv og min atferd.

Forsikringsselskap i Europa prøver nå ut modeller der de tar en aktiv rolle overfor folks helse. Men i hvor stor grad ønsker folk i Norge at forsikringsselskapene tar en slik rolle? Er det greit at ditt forsikringsselskap sender deg SMS-varsler ved lite fysisk aktivitet eller tips om et sunnere hverdagsliv? Undersøkelsen viser at hele 72 prosent er negative til dette, kun 10 prosent svarte positivt. Tallene bekrefter at det er stor skepsis til å involvere forsikringsselskaper når det gjelder egen helse og fysisk aktivitet.

Jeg ønsker en utvikling hvor forsikringspriser beregnes ut fra detaljert sensorinformasjon om mitt hverdagsliv og min atferd.

Men hva hvis forsikringsordningene som bruker informasjonen om vår atferd gir rimeligere forsikring, er folk mer positive da? Flertallet av de spurte, 63 prosent, vil ikke gi forsikringsselskapet tilgang til detaljerte sensordata fra sitt hverdagsliv, selv om det gir vesentlige rimeligere forsikring.

Kunne du være interessert i å benytte deg av en nyttig banktjeneste fra Google eller Facebook?

79 prosent av de spurte i undersøkelsen sier at de ikke er interessert i å benytte en nyttig banktjeneste fra Google eller Facebook. Svarene indikerer at det er en betydelig skepsis blant folk til å blande sosial nettaktivitet med banktjenester.