Finansfokus

Ikke bare tall som teller

Siri Gjelsvik

– Hva man får utrettet, er viktigere enn hvilket forbund man tilhører, sier Leela Borring Låstad. Finansforbundets representant i Innovasjon Norge har stått i spissen for et samarbeid på tvers av forbundsgrenser.

De rundt 700 ansatte i Innovasjon Norge er organisert i til sammen 10 aktive fagforbund. At flere forbund er representert i en og samme bedrift, er ikke så uvanlig i Norge. Sett med finansforbundsbriller er det likevel spesielt: en typisk medlemsbedrift har Finansforbundet som eneste forbund, og mellom 60 og 70 prosent av de ansatte er organisert. Graden av suksess måles gjerne opp mot organisasjonsgrad. Men som ett av mange mindre forbund, må man tenke annerledes.

VIKTIG Å STÅ SAMMEN

– Vi var det minste forbundet da vi reetablerte oss i Innovasjon Norge for fem år siden. I dag er vi tredje størst, sier Leela Borring Låstad. De forskjellige forbundene samarbeidet allerede da på noen områder, men båndene er blitt spesielt tette etter den mye omtalte nedbemanningsog omstillingsprosessen Innovasjon Norge har vært gjennom de siste to årene. Låstad har vært en ivrig pådriver for et slikt samarbeid.

– En prosess som den vi har vært gjennom, er svært krevende for enhver organisasjon. Da er det å stå samlet en stor fordel. Er vi spredt, er det lettere for arbeidsgiver å si «det var vanskelig å vite hva de mente». Sammen er vi tydelige og sikrer at alle våre medlemmer får samme informasjon om viktige ting som skjer, sier Låstad.

– Det gir også hvert av forbundene en sterkere stemme enn størrelsen skulle tilsi.

INVITÉR INN: – Jeg tror flere vil komme i en slik situasjon at de ikke er eneste fagforbund. Da er det viktig at de store inviterer til samarbeid, under- streker Leela Borring Låstad. FOTO: MORTEN BRAKESTAD

IKKE KONKURRENTER

Låstad er overrasket over at ikke flere samarbeider mer.

– Jeg tror mange tenker på hverandre som konkurrenter, men i organisasjoner med mange forbund er det viktigste å sikre høy organisasjonsgrad samlet. Vi samarbeider der det gir oss merverdi, men stjeler ikke medlemmer fra hverandre, understreker Låstad.

I dag er hun ansattrepresentant i styret i Innovasjon Norge, med alle de samarbeidende forbundene i ryggen.

Jeg er stolt og glad over samarbeidet vi har fått til.

– Finansforbundet er vant til å være en stor aktør, som har nok med seg selv. Jeg tror det er et viktig mindset når man er stor, at man inviterer de mindre til samarbeid.

SAMME ARBEIDSMENGDE

– Om man er i en stor organisasjon, hvor Finansforbundet har mange tillitsvalgte, eller i en liten, som her, er det like mye jobb men fordelt på færre personer.

Rent praktisk består samarbeidet i felles møteforberedelser og forhandlinger, felles ansattkandidat til styret, og at medlemsutsendelsene inneholder samme informasjon om viktige ting. De tillitsvalgte kan også stille i møter på vegne av hverandre, hvis det av praktiske grunner er nødvendig.

ÅPNE ARMER

Leela Borring Låstad er opprinnelig jurist, og kontaktet først Juristforbundet da hun ville fagorganisere seg.

– Jeg spurte om jeg som dansk jurist med jobb i bank kunne være organisert hos dem. Det måtte de sjekke før de kunne svare. I mellomtiden ringte jeg Finansforbundet, som tok imot med åpne armer. Det har jeg tatt med meg videre; hvis noen i vår bedrift ønsker å organisere seg, er de velkomne i Finansforbundet. Vi er politisk uavhengig og stiller ikke krav til bakgrunn.

Det hører med til historien at Låstad ble ønsket velkommen også i Juristforbundet, men da var hun allerede innmeldt i Finansforbundet.

– Hva man får utrettet, er viktigere enn hvilket forbund man tilhører. Jeg er veldig stolt av samarbeidet vi har fått til, avslutter Låstad.